Yrkesintroduktion ger nya möjligheter

Publicerad 12 januari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015

För få sökande till industritekniska utbildningar tillsammans med stora pensionsavgångar gör att det behövs fler vägar till arbete inom industrin. Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade yrkesarbetare de kommande åren.

Yrkesintroduktionsavtalet ger arbetsgivare en möjlighet att anställa nya unga medarbetare och utbilda dem så att de får den kompetens företaget behöver. Foto: Eva Lindblad

För att bidra till att säkerställa industrins långsiktiga kompetensförsörjning slöt Teknikföretagen hösten 2010 avtal om yrkesintroduktion med IF Metall. Facket slöt också motsvarande avtal med övriga inom industrin - Industriarbetsgivarna och IKEM.

– Utifrån de utmaningar vi har inom kompetens och attraktivitet för industrirelevanta yrkesutbildningar måste fler företag ta ett ännu större ansvar för sin långsiktiga kompetensförsörjning i Sverige. I en vidare mening handlar det även om att behålla en fortsatt stark industri med produktion i Sverige, säger Åke Svensson vd för Teknikföretagen.

Yrkesintroduktionsavtalet ger arbetsgivare en möjlighet att anställa nya unga medarbetare och utbilda dem så att de får den kompetens företaget behöver. Yrkesintroduktion ger möjlighet till effektiv kompetensöverföring och kompetensuppbyggnad, dessutom under en form som ger både arbetsgivaren och den unga möjlighet att testa på varandra för att se om man landat rätt. Använt på rätt sätt kan yrkesintroduktion vara ett strategiskt verktyg för att säkra företagens långsiktiga kompetensförsörjning.

Under 2014 genomförde parterna betydande informationsinsatser riktade till medlemsföretag och fackliga företrädare för att sprida information de möjligheter som yrkesintroduktionsavtalen ger. Informationsarbetet fortsätter under 2015 men med större fokus på lokala diskussioner och stöd i arbetet.