Workshops i teknikens tecken

Publicerad 10 april 2015

Teknikspanarnas kommunikatör besöker nu grundskolor och lärarhögskolor för att inspirera tekniklärare och lärarstudenter.

Lärarstudenter vid Linköpings universitet under en övning om tekniska innovationer.

– Jag håller i en workshop i teknikens tecken. De får lära sig om teknikindustrin, roligt lektionsmaterial för teknikundervisningen och varför tekniklärare är så viktiga för Sverige, säger Emma Sabel på Teknikföretagen.

I Teknikföretagens satsning Teknikspanarna ingår både lektionsmaterial, stipendier och lärarmöten. Årets upplaga av lektionsmaterialet är digitalt men detta kompletteras alltså med fysiska möten.

– Genom att träffa lärarna ansikte mot ansikte uppstår en givande dialog. Både vi och dom får nya infallsvinklar och mer inspiration, säger Emma Sabel, projektledare och kommunikatör vid Teknikföretagen.

Lärarmötena genomförs i form av workshops. Dessa äger rum på grundskolor över hela landet. Nytt för i år är att även lärarhögskolor besöks.

– Vi vill peppa de lärarstudenter som redan valt teknik som ämne, men även inspirera fler att läsa till teknik. Alldeles för få lärare examineras i teknik idag så vi måste jobba aktivt med detta, berättar Emma.

– Om vi ska få fler unga i Sverige att utbilda sig inom teknik måste deras intresse för teknik stimuleras i tidig ålder. För detta krävs engagerade tekniklärare i landet och det är därför vi gör denna satsning.  
Hittills i april har Emma hunnit med en lärarträff i Bollnäs där hela 45 tekniklärare deltog. Hon har även besökt Linköpings universitet där hon träffade lärarstudenter. *

– Alla var väldigt positiva till teknikämnet efter workshopen, i alla fall enligt den utvärdering jag bad alla deltagare att fylla i. Så det känns väldigt kul, säger Emma.

”Jag har fått en ny syn på teknikämnet och insett hur viktigt det är eftersom teknik är ett stort ämne i samhället. Har även fått idéer om hur teknikämnet kan gestaltas i undervisningen. Superinspirerande workshop!” skriver en av lärarstudenterna i sin utvärdering.

Näst på tur står Uppsala universitet och därefter väntar en lärarträff i Varbergs kommun. Under dessa workshops berättar Emma om hur teknikindustrin i Sverige ser ut idag och hur viktig den är för landet. Hon visar upp Teknikföretagens eget lektionsmaterial och låter deltagarna testa olika övningar som handlar om tekniska innovationer och produktutveckling. Dessa övningar går alltså lika bra att genomföra med elever på mellanstadiet och högstadiet som med lärare och lärarstudenter.

– Det är väldigt roligt att se hur aktiva och engagerade de är under de olika övningarna. Idéerna och kreativiteten flödar verkligen. Vår förhoppning är att de tar med sig detta ut i klassrummen, avslutar Emma.