Varning för urspårning – Sverige behöver tillgång till långsiktigt hållbara och robusta transporter

Publicerad 29 juni 2015

Vi har under lång tid investerat för lite i underhåll under lång tid. Hur kan vi hitta lösningar och kan LEAN optimera transportsystemet?

- Vi måste ha ett fungerande transportsystem för att nå ut med våra produkter i världen, så vi kan göra den lite bättre, säger en representant för IBM.

Viljan att dela information med varandra – kanske en handelsplats där man kan dela mellan varumärken – skulle ge stora optimeringsvinster för en bättre trafik, nämndes som lösning från IBM och Chalmers. Under seminariet diskuterades även hur vi får mer infrastruktur för pengarna och behövs det verkligen?

Politikernas, Jessica Rosencrantz från M, Anders Åkesson från (C) och Rikard Larsson från (S), recept var bland annat att tänka utanför boxen, nya lösningar kan finnas om andra aktörer än Trafikverket får göra åtgärder. Regional lyhördhet och stelbenta regelverk måste till för att slippa detaljregleringar.