Värna märket

Publicerad 28 april 2015

Löneutvecklingen i Sverige har varit mycket stark. Under de senaste 20 åren har vi haft reallöneökningar på hela 60 procent samtidigt som vi har haft stora produktivitetsökningar i näringslivet. Så här var det inte under 1970- och 80-talen.

Då hade vi okontrollerade löneökningar, som ledde till hög inflation och sämre konkurrenskraft men inte gav de anställda några reella förbättringar. De flesta insåg att detta var en ohållbar situation. Därför kom arbetsgivare och fack överens om det Industriavtalet 1997. Syftet var att skapa en ordnad lönebildning som skulle stärka konkurrenskraften för svensk industri och samtidigt ge utrymme för en bra löneutveckling.

Under kommande avtalsförhandlingar är den gemensamma uppgiften för både arbetsgivare och fack att värna den konkurrensutsatta industrins normerande roll i lönebildningen.

Det behövs ett ”märke” för löneutvecklingen som gynnar konkurrenskraften och som alla respekterar. Annars riskerar vi att sänka den svenska ekonomin och återvända till den dystra tiden för mer än 20 år sedan.

Mer regionala artiklar kring detta finns i ett urval nedan:

http://www.op.se/opinion/debatt/lonerna-far-inte-hojas-for-mycket

http://www.bt.se/debatt/varna-lonemarket-i-forhandlingarna/

http://www.kuriren.nu/nyheter/varna-market-8215676.aspx

http://norran.se/asikter/debatt/varna-market-378741

http://www.folkbladet.nu/1464455/vad-hande-med-lonerna

http://www.ltz.se/opinion/debatt/hall-koll-pa-lonerna

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vi-maste-vaga-se-verkligheten