Välkommet supportkontor för företagens deltagande i EU-forskning

Publicerad 13 april 2015 Kontaktperson: Peter Johansson

VINNOVA och Tillväxtverket satsar på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden med de fyra RISE-instituten SP, Swerea, Swedish ICT och Innventia.  Supportkontoret ska kostnadsfritt ge rådgivning till små och medelstora företag, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.
- Teknikföretagen ser mycket positivt på denna satsning och att det är RISE som får denna uppgift, säger Peter Johansson, verksamhetsansvarig för forskning och innovation. Det finns stora möjligheter för ökad svensk medverkan från såväl små och medelstora som stora företag i Horisont 2020. Programmet har ett fokus på innovation, marknadsnära aktiviteter, medverkan av slutanvändare, verifiering och demonstrationsanläggningar. Detta borde flera teknikföretag kunna dra nytta av.

Teknikföretagen har höga förväntningar på att RISE EU-supportkontor ska bidra till ett ökat deltagande för fler företag i Horisont 2020. Vi förväntar oss korrekt rådgivning med kontinuerlig kvalitetskontroll samt en hög flexibilitet och snabbhet i verksamheten. Relevant och kompetent rådgivning i vad som gäller för ansökningar, ekonomi och IPR är efterfrågat från företagen.

Bifogat finns en PM där Teknikföretagens syn på supportkontoret utvecklas.