Vad är människans plats i den smarta fabriken?

Publicerad 30 juni 2015 Kontaktperson: Cecilia Warrol

”Smart” var ledordet när Teknikföretagen och IF Metall arrangerade ett seminarium med den medvetet provokativa rubriken ”Vad är människans plats i den smarta fabriken?”. Å ena sidan ökad produktivitet genom robotisering och automation, å andra sidan – vilket Ola Asplund från IF Metall underströk – en naturlig utveckling där jobben inte försvinner, men förändras.

Johan Söderström, ABB:s Sverige-VD och ordförande i Teknikföretagen, hänvisade till det dubbla behovet att vidareutbilda de som redan är i arbetskraften och samtidigt se till att utnyttja de unga som fått IT och automatisering med modersmjölken.

Adela Martinovic, VD för Teknikcollege, lyfte fram hur man satsar på just framtidens arbetskraft. Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), drog upp hisnande perspektiv framåt med referens till sitt eget barnbarn som just börjat förskolan och lär arbeta till år 2077.

Johan Frisk, VD för SMF-spjutspetsen OpiFlex, poängterade att konkurrenskraften blir bättre när robotarna kommer in – kostnaden är ju densamma i Västerås som i Kina.

Eva Wigren, chef för Industriell utveckling på Teknikföretagen, Marie Nilsson, vice förbundsordförande för IF Metall, samt moderatorn Cecilia Warrol från Teknikföretagen, gav den strategiska inramningen.

Medskicket till politiken blev att satsa på lärarna (Söderström), att stimulera barns intresse för matte och teknik (Frisk), att knyta ihop skolan och teknikcollegemodellen (Asplund), samt att aktivera företagen i att sprida ordet om Teknikcollege (Martinovic).

Sista ordet fick Betty Malmberg, som underströk behovet av satsningar inom det ordinarie utbildningssystemet.

Se filmat sammandrag av seminariet här (2:35).