”Utgå från att det blir en del tvister”

Publicerad 13 november 2015

Teknikföretagen har låtit intervjua medlingsinstitutets nya generaldirektör Carina Gunnarsson om myndighetens uppdrag, den kommande avtalsrörelsen och utmaningen med att lämna domaryrket bakom sig.

Carina Gunnarsson, medlingsinstitutets nya generaldirektör. Foto: Niklas Björling

Du har en karriär som ordförande i arbetsdomstolen under de senaste 17 åren. Hur känns det att byta bana?
– Det är roligt att göra något nytt de sista yrkesverksamma åren. Rollen som GD för Medlingsinstitutet är ett spännande uppdrag, samtidigt som jag befinner mig nära samma härad som tidigare – jag har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt och arbetsmarknad, även om det inte varit som förhandlare.

En viktig del i Medlingsinstitutets roll är att verka för en väl fungerande lönebildning. I tidigare avtalsrörelser har parternas avtal lett fram till reallöneökningar. I år är de inledande förutsättningarna annorlunda än tidigare, i och med att samordningen har fallit. Hur kommer det påverka avtalsrörelsen, tror du?
– LO-samordningen har genom åren varit mer eller mindre stabil och bidragit till stadga i lönebildningen. Visst kommer det som hänt att bidra till att minska stadgan, men en väl fungerande lönebildning hänger inte bara på LO-samordningen. Det är viktigt att parterna inom industrin nu blir klara med förhandlingarna när avtalen löper ut i slutet av mars, så att den konkurrensutsatta sektorns normering inte utmanas för att de inte enats i tid.

Den låga inflationen är en annan punkt som har varit uppe i debatten. Fack och arbetsgivare har olika syn på om Riksbankens inflationsmål ska vara utgångspunkt för förhandlingarna. Hur påverkar det den kommande avtalsrörelsen?
– Det återstår att se. Men det är en sak som parterna ska förhandla om och som Medlingsinstitutet inte kan ha några synpunkter på i det här läget.

Tror du att det blir fler konflikter än vanligt med tanke på förutsättningarna med LO-samordningen och inflationsmålet?
– Det är många avtal ska förhandlas om. Närmare 500 avtal löper ut under år 2016 och nästan alla löntagare med kollektivavtal berörs. I varje stor avtalsrörelse uppstår det tvister och du kan utgå från att en del av dem hamnar här hos oss.

Vad händer närmast?
– Vi kommer att träffa parterna för att få en bild av de frågor som de har på bordet och har delade meningar om. Det är inte alltid lönefrågor som leder till att vi blir inkopplade, det kan även vara helt andra frågor. Det ska bli intressant att höra vilka krav de har på varandra.

Och om de inte kommer överens?
– Vi blir inkopplade om någon varslar om stridsåtgärder. Men vi kan också utse medlare om båda parter i en förhandling begär hjälp av oss för att komma vidare. Har parterna förhandlingsavtal kopplas däremot inte Medlingsinstitutet in vid en konflikt. Då utser parterna själva medlare enligt det avtal de har om hur det ska gå till.

Vad känns mest utmanande i ditt nya jobb nu inför avtalsrörelsen?
– Att upprätthålla det förtroende som jag upplever att Medlingsinstitutet har på arbetsmarknaden. I min yrkesroll måste jag också ta ett steg tillbaka – som domare var min uppgift att formulera domstolens ställningstaganden. Nu är det parterna som tar besluten.