Morgondagens medarbetare

Publicerad 7 oktober 2015 Kontaktperson: Li Ljungberg

Ungas framtidsval präglas idag av en balansakt mellan intresse och framtidsutsikter. För somliga är det enkelt, när intresse och efterfrågan på arbetsmarknaden sammanfaller, medan det för andra ger upphov till svår beslutsångest.

Klart är i alla fall att en förväntat stark arbetsmarknad i sig inte ensamt kommer att få fler unga att söka sig till ett område, vare sig det är högre tekniska utbildningar eller något annat. Det behövs någon form av intresse i grunden.

Vi på Teknikföretagen har tagit fram en guide för att lättare försöka utröna var ungdomarna är när det gäller att göra aktiva val inför framtiden. Detta för att försöka få fler att vilja välja tekniska ämnen.

Genom att försöka föstår vilka unga som är intresserade och prata med
dem på rätt sätt, finns nyckeln till att få fler att söka sig
till utbildningarna och bli morgondagens medarbetare i teknikföretag.

Guiden finns att ladda ned till höger på sidan.