TTIP viktigt för företag i norr

Publicerad 21 maj 2015

Frihandelsavtalet med USA, TTIP, är betydelsefullt för oss teknikföretagare i norra Sverige, skriver norrlandsrepresentanter för Teknikföretagen.

Det finns tusentals frihandels- och investeringsavtal i världen. Men det som skulle vara det allra viktigaste saknas fortfarande. Nämligen ett mellan EU och USA.  Lyckligtvis är ett sådant just nu på gång. Frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) förhandlas som bäst och förväntas bli klart inom ett par år. Avtalet kommer dels att omfatta tullar och kvoter, men också harmonisera standarder och produktregler så att dessa inte hindrar import och export.

Vad skulle ett frihandelsavtal innebära? Alla bedömare är överens om att ett avtal är positivt för investeringar, tillväxt och jobb: förbättrad tillgång till marknaden för svenska företag i ett mycket rikt land med 300 miljoner konsumenter har naturligtvis stora positiva effekter.  Störst positiv effekt får avtalet för mindre företag, som i dag drabbas hårdare av både tullar och onödigt komplicerade regelverk. Ett litet företag kan ha svårt att betala tull vid införsel av varor till USA, för att sedan ligga ute med pengarna till dess varan sålts. Ett ännu större problem för företag som inte är stora nog att ha egna jurister anställda är den orimliga administration som uppstår när tullbyråkrati och en spretig regelflora ska hanteras.

När Sverige gick med i EU för 20 år sedan kändes det som en revolution att slippa allt papperstrassel. Det var plötsligt lika enkelt att sälja till Spanien som till Skåne. Motsvarande ordning i handeln med USA vore fantastiskt.  Kritiker av frihandelsavtalet TTIP oroar sig för att EU:s lagstiftning när det gäller miljö, hälsa, produktsäkerhet och djurskydd kommer att bli mindre strikt genom ett handelsavtal med USA. Det stämmer inte. Förhandlarna har mycket tydliga instruktioner om att TTIP inte får bli ett ”avregleringsavtal”. Dessutom är reglerna i USA ofta lika hårda, och ibland hårdare, än de som gäller i EU. Harmoniseringen kommer snarare att behandla procedurer för att testa och godkänna produkter än de faktiska skyddsnivåerna.

Ett handelsavtal med USA kommer inte tvinga på oss hormonbiffar eller GMO-produkter. Inte heller kommer avtalet att på något sätt äventyra länders rätt att stifta nya lagar för att skydda människor, djur och miljö.  Ett viktigt fakta är att både EU-parlamentet, EU:s medlemsländer och USA:s kongress skall godkänna avtalet. Det kommer alltså vara en helt öppen, demokratisk process som leder till att avtalet godkänns. Detta är inte bara en formalitet. Det är en realitet.

Vi som driver ett exportföretag i Norrland är säkra på att frihandelsavtalet kommer att öka våra möjligheter att exportera till USA-marknaden och därigenom skapa välstånd och jobb här i Sverige. Även att importen underlättas är viktigt.  Många företag importerar råvaror och komponenter till produkter som de sen exporterar, för att inte tala om alla de importprodukter som ger oss effektivare industri eller ett bättre liv.

Sammanfattningsvis skulle frihandelsavtalet TTIP av allt att döma ge stora fördelar till svenska företag. Framför allt för små och medelstora företag – särskilt de som är på väg ut på exportmarknaden. Handel ger välstånd. Det har vi vetat i hundratals år. Och få länder har mer att vinna på ett handelsavtal mellan EU och USA än den lilla, men starka, exportnationen Sverige.

Regionstyrelsen Region Norr, Teknikföretagen Fredrik Jonsson  Cranab AB Vindeln Erik Fahlgren  Plastex AB Skellefteå Christer Fransson  Mekanotjänst AB Järvsö Nils-Åke Hallström  C Hallströms Verkstäder AB Nälden Fredrik Herlitz  Permascand AB Ljungaverk Peter Norman  Evonet AB Luleå Niklas Pääjärvi  Nybergs Mekaniska Verkstad AB Kiruna Barrys Smith  Wipro AB Östersund Jonas Wikman  BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik Jan-Eric Sandberg  Teknikföretagen Skellefteå.

 

Läs hela artikeln här