Trögt i teknikindustrin med några ljusglimtar

Publicerad 27 januari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015 av Bengt Lindqvist

Det går trögt! Inledningen av 2014 pekade det mesta på ett bra år för Europas del, men aktiviteten försämrades ganska snabbt med början av mars-april. Som av en ”händelse” råkade denna försämring sammanfalla med Rysslands ökade politiska och militära ”kaxighet” under våren i fjol.

Global teknikindustri visade på lite blandad utveckling i fjol. Utvecklingen mellan länder har divergerat.

  • Brasilien, Ryssland, Italien, Frankrike och i viss mån Indien har problem.
  • USA, Kanada, Mexiko och UK är i en egen division med bra tillväxt.
  • Spanien har kvicknat till.
  • Tyskland jobbar på som vanligt. 
  • Japan, som för drygt tjugo år sedan beundrades av världen för sina exempellösa framgångar, har fortsatt stora problem. Minskad befolkning, strukturell oordning i offentliga finanser samt en inhemsk industri som satsat mer i sina dotterbolag i utlandet än i Japan sätter naturligtvis prägel på utvecklingen.
  • För EU ligger produktionsnivån i teknikindustrin sammantaget preliminärt kvar på samma nivå under sista kvartalet i fjol som under första kvartalet 2014.