Tio år för att återställa konkurrenskraften

Publicerad 25 november 2015 Senast uppdaterad 27 november 2015

Högre löner driver upp priserna inom tillverkningsindustrin, med följd att fler svenska företag väljer att importera. Om man vill behålla tillverkning i Sverige ställer det krav på den kommande avtalsrörelsen, menar Mats Elfsberg, vd för Sepson.

Mats Elfsberg, vd för Sepson.

Produktionsnivån i svensk industri sjunker. Verkstadsproduktionen är cirka 25-30 procent lägre än före finanskrisen.

– Vi har gått från verkstadsindustri till sammansättningsindustri. Höga komponentpriser driver på den utvecklingen, säger Mats Elfsberg.

Skälet är flera, anser han. Kostnadsläget som beror på löneökningar är en del, men även skattefrågor, infrastruktur och utbildningssystem måste synas och förändras om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt inom tillverkning.

– För oss på Sepson är det här inte ett större problem. Om priserna höjs i Sverige köper vi in komponenter från andra delar av världen. Men våra svenska leverantörer måste se över sin produktion och anpassa sin verksamhet om de ska överleva. Om de inte kan tillverka och sälja får de satsa på annat spår, säger han.

Sepson som exporterar 90 procent av sina varor, importerar i dag omkring hälften av sina komponenter.

– Det är bekvämt att köpa svenskt men slutprodukt och pris är det som räknas. När jag började köpa från Kina var jag nervös, ska kvaliteten hålla? Men de har lika god kvalitet som de svenska varorna och bra leveranssäkerhet. Det har blivit lättare att köpa från andra länder, det funkar.

Vilken är risken med att fler och fler väljer att göra som ni?

– Förädlingsvärdet i svensk industri sjunker så länge som det är billigare att importera från utlandet. Men det går att förändra bilden, om man vill. I Tyskland har man haft samma problem, men under de senaste åren kommit tillbaka till samma volymer inom tillverkning, säger Mats Elfsberg.

Förändringen kommer dock inte att ske över en natt, betonar han. En rimlig tidplan är att se lösningen på tio års sikt. Men då måste man sänka reallöneökningarna och hitta fler flexibla lösningar för anställning, menar han.

– Man kan inte fortsätta driva upp reallönerna utan produktivitetstillväxt i industrin. Det är rena mordet.

– Med dagens flyktinginvandring skulle vi också kunna ta in arbetskraft med en lägre kompetens. Men då måste lönerna ligga under nivån för dagens lägsta lön-avtal. Det måste finnas generella system som uppmuntrar till anställning, utan bidrag, säger han.