Sveriges exportstrategi viktigt ramverk för ny offensiv

Publicerad 28 september 2015 Kontaktperson: Jennie Cato

En stark export behövs för att öka sysselsättningen i Sverige. Men vår export har tappat i jämförelse med andra länder, och vi behöver vända den utvecklingen. Det betonade Sveriges närings- och innovationsminster Mikael Damberg när han idag presenterade Sveriges nya exportstrategi. Teknikföretagen välkomnar regeringens nya exportstrategi och ser den som ett viktigt ramverk för en ny exportoffensiv.

Svenska företag riskerar att missa stora delar av världens förväntade tillväxt, därför tar regeringen krafttag för att öka den svenska närvaron på morgondagens exportmarknader. Med exportstrategin adresserar regeringen de utmaningar som den svenska utrikeshandeln står inför:

  • svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna
  • fler små och medelstora företag måste våga och vilja exportera
  • svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan
  • Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister måste öka
  • den globala handeln måste hållas öppen

Exportstrategin innehåller satsningar på 22 prioriterade områden, baserade på de behov och önskemål som framförts från såväl stora som små och medelstora företag.

Bättre exportförutsättningar bidrar till välfärden
– Det är glädjande att se att flera förslag innehåller sådana delar som är viktiga för våra medlemsföretag, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen. Får industrin bättre förutsättningar kommer våra teknikföretag fortsätta bidra till arbetstillfällen, tillväxt och vår gemensamma välfärd.

Fler kan exportera mer
Exportstrategin har tagits fram i dialog med det svenska näringslivet. Exportstrategin innehåller satsningar för att få fler svenska företag att ta steget ut på nya marknader, för att öka exporten och närvaron på tillväxtmarknaderna, underlätta den globala handeln och för att främja Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister. I samband med Almedalsveckan arrangerade Teknikföretagen ett seminarium där Mikael Damberg deltog där Teknikföretagens rapport Fler kan exportera mer presenterades. Flera av synpunkterna som Teknikföretagen fört fram har regeringen lyssnat till.

– Kraftsamlingen kring ett ”Team Sweden” är lovvärt, och betoningen på små och medelstora företag är föredömlig, vilket även gäller satsningen på stora internationella, strategiska affärer och projektexport. Vi hoppas på en tät och nära dialog med både företag och branschföreträdare, säger Åke Svensson.

Stärk företagens möjlighet att exportera
Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. För att åtgärderna ska börja genomföras redan under 2015 har regeringen i vårändringsbudgeten anslagit 75 miljoner kronor till en exportoffensiv. För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor och totalt 800 miljoner kronor fram till och med 2019.

– Det viktigaste är att nu se till att de insatser som presenterats också implementeras och genomförs på ett sätt som stärker företagens möjligheter att exportera, avslutar Åke Svensson.