Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands – men fortsätter minska i Sverige

Publicerad 26 oktober 2015 Kontaktperson: Anna Weihe

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner har utanför Sverige sammantaget ökat med nästan 200 000, eller med 47 procent från 2006 till 2014. Under samma period har antalet anställda här i Sverige minskat med över 18 000, eller med 13 procent.

Det framgår av en ny undersökning från Teknikföretagen av utvecklingen i 33 ledande svenska teknikkoncerner under perioden 2006 till och med 2014.

Den stora ökningen utanför Sverige visar på en framgångsrik expansion internationellt, en expansion som också resulterat i många fler jobb. Vi ser här en kraftig ökning totalt och på bred front runt om i världen, men inte i Sverige där nedgången tvärt om har fortsatt även under 2014, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

– Den fortsatta expansionen utomlands innebär att de internationellt verksamma koncernerna numera har egna anställda i länder som USA med 90 000 följt av Kina med 72 000 som alltmer är jämförbara med de 119 000 de har i Sverige, säger Anders Rune.

Kina är det land där ökningen varit störst under perioden med i dag hela 50 000 fler anställda jämfört med 2006 i de svenska koncernerna. Efter Kina kommer Indien med plus 28 000 anställda och USA med plus 26 000 anställda under perioden.