Svenska teknikjättar flyttar jobben utomlands

Publicerad 30 oktober 2015

Dagens Industri skriver om vår nya rapport, som visar att antalet anställda i svenska teknikföretag minskar i Sverige.

Antalet anställda inom svenska teknikföretag i Sverige minskar. Samtidigt ökar de utomlands. Ekonomer varnar nu för att regeringens arbetslöshetsmål blir svårt att nå.

En ny rapport från Teknikföretagen visar att Sverigebaserade storföretag som exempelvis Volvo, Atlas Copco, Ericsson, Saab och Electrolux ökar i antalet anställda utanför Sverige. Sammanlagt ska antalet anställda utomlands ha ökat med 32 procent mellan år 2006 till 2014.

 

Men medan företagens personalstyrkor utomlands växt med nästan 180.000 på åtta år, har de i Sverige minskat med närmare 18.500 (13 procent) under samma period.

 

”Klart att det är negativt för svensk sysselsättning och det är negativt för regeringens arbetslöshetsmål om storföretagen finner det mer lönsamt att expandera utomlands än i Sverige”, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

”Sett över en femtonårsperiod har vinsternas andel av BNP fallit i Sverige, medan den legat still eller ökat i våra konkurrentländer. Det har sannolikt gjort det relativt mer lönsamt för svenska företag att investera och expandera utomlands istället för i Sverige”, säger Lars Calmfors.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ser det inte som ett problem att anställningarna minskar i Sverige.

”Det är bra för Sverige att de här företagen växer internationellt och det är jätteviktigt att de drar nytta av globaliseringen. Etableringen av svenska teknikföretag i storleksordning är nu lika stor i Kina och USA som den är i Sverige”, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

Är det verkligen positivt att alltmer arbetskraft söker sig utomlands? ”Man kanske tänker att det här innebär att jobben försvinner från Sverige, men det här innebär egentligen jobb i Sverige. För att de här företagen ska fortsätta att expandera krävs det att man är nära marknaderna där man verkar, och där det finns lägre anställningsavgifter och lönekostnader för företagen”, säger Anders Rune.

"Men det som är helt avgörande är att företagen fortfarande har sina huvudkontor i Sverige, det är jätteviktigt”, säger han.

Vad innebär det för anställningssituationen här i Sverige inom de här företagen? ”En konsekvens är att verksamheten i andra länder blir viktigare, medan verksamheten i Sverige blir mindre viktig. Det leder till att andelen expertjobb ökar här i Sverige, medan produktionen belägen i Sverige minskar. När produktionssidan dras ner här och förläggs någon annanstans, då blir de nya jobben någon annanstans”.

Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar, menar att det egentligen är inom andra sektorer som de nya jobben kommer att skapas.

”Så som världsekonomin ser ut i dag så är det främst i tjänstesektorn som jobb och tillväxt skapas. I Sverige och i flera andra västerländska ekonomier mår just nu tjänstesektorn bättre än industrisektorn. Så det här behöver inte nödvändigtvis påverka Sveriges förmåga att skapa sysselsättning”, säger hon.

Men regeringens arbetslöshetsmål, att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020, kan bli svårt att nå till, menar Anna Öster.

”Regeringens mål känns oerhört svårt att nå med tanke på hur situationen ser ut i Sverige i dag, också med flyktingsituationen och med tanke på att det rimligtvis tar längre tid för dem innan de kommer i arbete. Så som jag ser det finns inga uppenbara reformer ännu på plats för att man ska kunna nå det här målet”, säger hon.

Fotnot: Undersökningen har tittat på utvecklingen i 33 stora svenska teknikkoncerner under perioden 2006-2014.

 

Länk till artikeln: http://www.di.se/artiklar/2015/10/26/svenska-teknikjattar-flyttar-jobben-utomlands/