Svagt för maskiner – starkt för transportmedel

Publicerad 9 juni 2015

Orderingången ökar nu i lite högre omfattning, jämfört med första kvartalet som var mer dämpat. Efterfrågan på arbetskraft ökar från låga nivåer samtidigt som konjunkturläget mätt som företagens utnyttjande av produktionskapaciteten rapporteras vara marginell lägre. Detta visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal. Undersök-ningen omfattar uppgifter från 566 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 543 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 procent på export.

–Teknikföretagens nya barometer visar att utvecklingen i hög grad skiljer sig på olika områden, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Exportorderingången ökar, men är mer dämpad på hemmamarknaden. På export är det bililindustrin som ökar samtidigt som maskinindustrin backar. Vi ser en klart mer positiv utveckling för leverantörer till tele- och elektroindustrin och även metallvaruföretagen har en fortsatt positiv orderingång. 

På hemmamarknaden är det överlag mer dämpat, exempelvis för metallvaruföretagen. Ett positivt undantag är leverantörer till bygg- och anläggningsindustri som påverkas positivt av ett ökat byggande. 

Positivt är att företagen och här särskilt de små företagen nu efterfrågar personal i något högre omfattning. Bristtalen är dock kvar på låga nivåer. Företagen rapporterar därtill fortfarande att de i begränsad omfattning utnyttjar sin produktionskapacitet, vilket i sig är en indikator på att konjunkturen är fortsatt svag.