Svag avslutning på 2015

Publicerad 9 december 2015

Orderingången är enligt företagens egna beskrivningar sammantaget dämpad. Detta enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets sista kvartal. Bilden av en svag avslutning på 2015 förstärks av att påtagligt färre företag än tidigare nu utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Även efterfrågan på personal är sammantaget fortsatt begränsad. Undersökningen omfattar uppgifter från 541 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 591 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent går på export.

- Konjunkturbarometern för fjärde kvartalet visar att efterfrågan för teknikindustrin sammantaget är fortsatt begränsad. Här finns flera tecken. Orderingången dämpas och att det är ytterst få företag som säger sig utnyttja produktionskapaciteten fullt ut. Skillnaden mellan olika branscher är dock stor. På export fortsätter bilindustrin framåt och det med positiv inverkan på bilindustrins leverantörer medan det omvända gäller för maskinindustrin. Minskade exportorder för maskinindustrin visar att den internationella efterfrågan på investeringsvaror är fortsatt svag. Kommer investeringarna inte igång så lär konjunkturen för den exportinriktade industrin inte heller få upp farten, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Ungefär hälften av de företag som ingår i barometern är leverantörsföretag. För de flesta leverantörer är som tidigare orderingången oförändrad, men totalt minskar orderingången på export något. På hemmamarknaden är det sammantaget som tidigare svagt uppåt och här mest positivt för leverantörer till bygg- och anläggningsföretag.

Ladda ner konjunkturbarometern här.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70