Stipendium till 50 tekniklärare

Publicerad 10 juni 2015

Teknikföretagen har delat ut 500 000 kronor i stipendier. I slutet av maj mottog 50 skolor över hela landet 10 000 kronor vardera i syfte att stärka teknikundervisningen på mellanstadiet. – Vi fick in oerhört många ansökningar som visar på ett stort engagemang hos tekniklärarna i landet, berättar Emma Sabel, projektledare vid Teknikföretagen.

50 skolor över hela landet mottar 10 000 kronor vardera i syfte att stärka teknikundervisningen på mellanstadiet.

Studiebesök, nya läroböcker, programmerbara legorobotar och förbrukningsmaterial stod högt på önskelistan hos de tekniklärare som sökte stipendiet i början av maj. De vinnande ansökningarna valdes ut och 50 lärare får därmed chansen att lyfta sin teknikundervisning till nya höjder kommande läsår.

– Alla ansökningar som kom in bekräftar det som våra undersökningar visar. Engagemanget hos landets tekniklärare är stort samtidigt som resurserna är mycket knappa. Vissa lärare har varken läroböcker eller praktiskt material att jobba med i teknikämnet, säger Emma Sabel.

”Det känns jättebra!”

Magnus Andersson vid Matfors skola utanför Sundsvall är en av lärarna som mottagit stipendiet. Han kommer att använda pengarna till att köpa in praktiskt material och digitala hjälpmedel för teknikundervisningen.

– Det här var jätteroligt. Nu blir det lättare för oss att köpa in saker som underlättar betydligt för att få eleverna att nå utvecklingsmålen i kurs- och läroplanen. Vi får ett roligare arbete i vardagen och det känns jättebra! säger Magnus.  

Stipendiet delades ut genom Teknikföretagens skolprojekt Teknikspanarna för andra året i rad. Utöver stipendier innehåller projektet lektionsmaterial och inspiration för lärare. Teknikspanarna har drivits i över tio år och syftar till att stärka teknikundervisningen i grundskolan och mellanstadiet i synnerhet.

– Undervisningen i teknik varierar kraftigt i landet och ämnet prioriteras ofta ned eller integreras inom andra ämnen. Många hävdar fortfarande att teknikämnet är nytt och behöver tid att etableras men det resonemanget håller inte längre, säger Emma Sabel.

Teknik måste prioriteras

Emma berättar att det var både inspirerande och frustrerande att läsa igenom alla stipendieansökningar.

– Inspirerande för att det finns så många engagerade lärare i landet med en stor vilja att utveckla sin teknikundervisning. Frustrerande för att dessa lärare begränsas av bristen på resurser. Kommunerna måste ta tag i teknikämnet och prioritera upp det, både genom fortbildning av lärarna och bättre undervisningsmaterial, menar Emma Sabel.

Teknikföretagen kommer att fortsätta dela ut stipendier även nästa år.

– Det är ett sätt för den svenska teknikindustrin att bidra till skolan. Fler unga med teknisk kompetens behövs om vi i Sverige ska ha konkurrenskraftiga företag även i framtiden, säger Emma Sabel.
Läs mer om Teknikspanarna på www.teknikspanarna.se