Stipendiet som lyfter tekniken i skolan

Publicerad 25 mars 2015

På Gullviksskolan i Malmö förlängs nu skoldagen med två timmar i veckan för årskurs 6. Inte en enda elev har protesterat hittills. Anledningen? Timmarna ägnas helt åt att programmera robotar. Något som blev möjligt tack vare Teknikföretagens stipendium.

Tillgång till praktiskt material är a och o för teknikundervisningen på mellanstadiet. Foto: Eva Lindblad

– Det har aldrig varit så lätt som nu att få eleverna att gå längre i skolan, säger Daniel Pamp, lärare och IKT-utvecklare på Gullviksskolan.

Han är en av femtio tekniklärare i Sverige som vid årsskiftet tog emot Teknikföretagens stipendium på 10 000 kronor. Gullviksskolan använder pengarna till att köpa in det material som behövs för att alla i årskurs 6 ska kunna jobba med programmerbara robotar i teknikämnet under vårterminen.

– Vi är väldigt tacksamma att vi fick stipendiet. Det ger oss otroliga möjligheter och kommer betyda väldigt mycket för eleverna och teknikämnet på skolan.

Stipendierna delas ut inom ramen för projektet Teknikspanarna som Teknikföretagen drivit i över tio år. Teknikspanarna är en populär satsning som hittills har nått ut till flera hundratusen elever och tusentals lärare. Syftet är att stärka teknikundervisningen i grundskolan, bland annat genom inspirerande lektionsmaterial och workshops med lärare över hela landet.

Stipendiet infördes 2014 för att uppmärksamma att teknikämnet varit obligatoriskt i grundskolan i 20 år. Det kommer att delas ut till 50 skolor två gånger per år och pengarna ska användas till material eller aktiviteter som stärker teknikundervisningen.

– Vi fick in oerhört många stipendieansökningar som visar att det här är en satsning som verkligen behövs, berättar Li Ljungberg Nilsson som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Utöver programmerbara robotar stod 3D-skrivare, nya läroböcker och praktiskt material högt på önskelistan hos de tekniklärare som ansökte om stipendiet. Daniel Pamp menar att tillgång till praktiskt material är a och o för teknikundervisningen på mellanstadiet.

– Om jag verkligen ska få eleverna att vilja arbeta inom teknik i framtiden måste de få upptäcka ämnet rent praktiskt. Teknikintresset hos mina elever är stort men det blir mycket större när de får göra något konkret. De vill se hur tekniken fungerar och vilka spännande saker man kan göra med teknik. Men det är inte lätt när skolan har så knappa resurser.

Li Ljungberg Nilsson menar att Daniel Pamps resonemang bekräftar vad Teknikföretagens undersökningar visar.

– Vissa lärare har inget praktiskt material alls att jobba med i sin undervisning och måste därför länsa garaget inför varje lektion. Så kan vi inte ha det i Sverige 2015. Kommunerna måste nu prioritera ämnet på flera fronter. Detta genom en timplan där ämnet får 200 egna timmar samt genom fortbildning för lärarna och bättre undervisningsmaterial, säger hon.

Eleverna på Gullviksskolan kommer att avsluta vårens arbete med en utställning. Längs vägen kommer Daniel att dokumentera framstegen med robotarna i en blogg. Han ser särskilt mycket fram emot att se eleverna samarbeta i grupper och hitta lösningar på olika problem. Även eleverna ser fram emot vårterminen.

– De är väldigt positivt inställda och tycker att detta ska bli jättekul. Jag var själv på utbildning i programmering förra veckan så nu är vi helt redo att köra igång.

Denna artikel är hämtad ur vårt e-magasin t: som du kan läsa här.