Status, kvalité och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Publicerad 25 mars 2015

Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.
Tre filmer om Teknikcollege! I och med att Riksföreningen Teknikcollege Sverige beviljades bidrag för att stärka informationen om industrirelevanta utbildningar togs en plan fram för informationsinsatser. Denna plan inkluderade bl.a. tre målgruppsanpassade filmer. Filmerna bygger på ett liknande bildspråk och upplägg men är riktade mot olika målgrupper. Filmerna har tydligt riktats för att besvara frågorna:

  • Vad är Teknikcollege?
  • Varför ska jag välja en Teknikcollegecertifierad utbildning?
  • Varför ska mitt företag engagera sig inom Teknikcollege?

Temat för filmerna samlas under kampanjnamnet ”Allt som skapas finns först i någons fantasi”. Alla storslagna uppfinningar, vardagsprodukter och små detaljer har alla startat som en tanke i någons fantasi. Temat syftar till att koppla industri och teknik till innovationer, kreativitet och nyskapande.

1. Allmän informationsfilm om Teknikcollege Målgrupp: Företag, kommuner, politiker och beslutsfattare, syv:are, lärare samt föräldrar.

Syfte: Denna film används för att presentera konceptet Teknikcollege vid påverkansarbete samt spridning av konceptet. Filmen beskriver vad Teknikcollege är samt omfattning av engagemang och aktiviteter. Den visar framgångskonceptet Teknikcollege som sedan 2004 har genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet.
Länk: www.teknikcollege.se https://www.youtube.com/watch?v=989iSWilK04

2. Film för företag Målgrupp: Företagsrepresentanter

Syfte: Öka medvetenheten om behovet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Rekrytering av företag till samverkan inom Teknikcollege. Ger svar på frågan Varför ska mitt företag engagera sig inom Teknikcollege?
Länk: http://www.teknikcollege.se/foretag/ https://www.youtube.com/watch?v=hk_cyMBjg9A

 3. Film för studerande  Målgrupp: Alla elever på grundskolans åk 7-9 samt studerande på gymnasieskolan.
Syfte: att rekrytera elever till certifierade utbildningar och öka intresset för tekniska yrken och de utbildningar som är kopplade till dessa. Ger svar på frågan ”Varför ska jag läsa en Teknikcollegecertifierad utbildning?”
Länk: http://www.teknikcollege.se/studera/gymnasiala-utbildningar/ https://www.youtube.com/watch?v=ufPSzR1-3tw