Splittring inom LO

Publicerad 22 oktober 2015 Kontaktperson: Anna Weihe

VD Åke Svensson ger en kommentar på den spruckna LO-samordningen till Dagens Industri:

Teknikföretagens vd Åke Svensson utgår från att förhandlingarna mellan industrins fack och arbetsgivare rullar på som planerat, med start den 1 januari nästa år.

"Vi kommer att genomföra våra förhandlingar som stipuleras i Industriavtalet. Då utgår vi från industrins förutsättningar och den internationella konkurrenskraften", säger han.

 

Enligt Åke Svensson påverkas inte förhandlingarna av att LO-samordningen har spruckit.

"Sedan kan man naturligtvis vara bekymrad om det leder till svårigheter att respektera det industrin kommer fram till som normerande avtal", säger han.

Blir det inte svårare att hålla fast vid det så kallade märket nu? "Möjligen, den risken finns. Men man kan samtidigt tänka att de olika LO-förbunden också är medvetna om att normeringen är en viktig del av lönebildningen", säger Åke Svensson.