Småföretag vinnare med TTIP

Publicerad 5 juni 2015

I dag byggs produkter på olika sätt om de ska säljas i EU eller USA. Förhoppningen är att handelsavtalet TTIP ska leda till minskat regelkrångel och gynna exporten.

– Hela mätförfarandet, hur man mäter hur energieffektivt ett kylskåp är skiljer sig åt. Det är två olika standards på vilket temperatur man ska ha i rummet där kylskåpet mäts, ska man ha kylskåpet fyllt med mjölkpaket på en liter eller inte, ska man ha dörren öppen eller inte och så vidare. Det är inte samma mellan EU och USA. Det är två olika mätmetoder, säger Viktor Sundberg.

Han arbetar med miljöfrågor på vitvaruföretaget Electrolux och är en av dem  som arbetar för att det transatlantiska handels- och investeringsavtalet, TTIP, mellan EU och USA, som förhandlas just nu ska bli av.

För företag som Electrolux är det egentligen inte klassiska handelshinder som tullar som är det största problemet med handeln i dag utan det är de så kallade icke-tarrifära handelshindren som ställer till problem. Även om EU och USA har höga miljökrav på ett kylskåp så mäts energieffektiviteten på helt olika sätt, vilket gör att kylskåpen måste konstrueras olika. Det här är ett vanligt problem för företag, och förhoppningen är att TTIP-avtalet kommer se till att reglerna blir mer lika varandra så att man slipper bygga samma produkt på två olika sätt, säger Viktor Sundberg på Electrolux.

Emanuel Badehi Kullander är utredare på myndigheten för utrikeshandel, Kommerskollegium, och han säger att det inte handlar om att sänka kraven eller ta bort regler, utan förenkla dem och se till att de blir mer lika varandra.

– Förhoppningen är att TTIP ska överbrygga de här skillnaderna. Man ska få de olika regelverken att tala med varandra. Det är alltså inte frågan om att ta bort några regler utan det är snarare frågan om att förbättra dem så att de blir mer ändamålsenliga och samspelar på ett bättre sätt. Där ingår regelharmonisering, ömsesidigt erkännande och en förbättrad transparens mellan de båda parterna, säger Emanuel Badehi Kullander.

Enligt arbetsgivarorganisationen Teknikföretaget kommer runt 80 procent av vinsten med ett frihandelsavtal mellan EU och USA komma från just regelförenkling på områden som hälsa, teknik och miljö. Arbetsgivarorganisationen har 3700 medlemsföretag och 80 procent av medlemmarna är små- eller medelstora bolag med färre än 50 anställda. Det är just dessa företag som kommer tjäna mest på handelsavtalet.

I dag är drygt 90 procent av företagen som handlar med USA just små- och medelstora företag, men ekonomiskt står de bara för drygt en femtedel av exporten. USA är Sveriges största handelspartner utanför Europa, och Kommerskollegium uppskattar att exporten dit kan öka med 17 procent om avtalet går igenom.

Olika standarder och regelverk är kostsamt för stora företag, men oöverkomligt för små företag, säger Stina Wallström som arbetar med TTIP-avtalet på Teknikföretagen.

– I ett litet företag är det oftast vd:n som är juristen, personalansvariga, ja allt. Jag skulle säga att allt regelförenklingsarbete är bra för små företag i första hand, de stora anpassar sig. En annan sak som är viktigt för våra småföretag är att de kan följa med våra stora företag ut på en större marknad och det blir lättare om regelverken är mer harmoniserade, säger Stina Wallström.

I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv uppger en tredjedel av de tillfrågade svenska småföretagen att de upplever att dagens tekniska regelverk är hinder för handel, och att cirka 60 procent av företagen tror att deras export skulle öka om hindren togs bort. Innan Sverige gick med i EU var det komplicerat för ett litet företag att ge sig ut på den europeiska marknaden, men i dag är det lika enkelt att sälja sina varor till Skåne som till Spanien.

Det är fortfarande lång tid kvar innan avtalet är på plats, men förra veckan röstade Europaparlamentets handelsutskott om hur förhandlingarna kring TTIP hittills har gått, och nästa vecka ska hela parlamentet säga sitt. Om avtalet går igenom så innebär det att den inre marknaden för ett svenskt företag kommer att sträcka sig från Kiruna till Hawaii med 830 miljoner konsumenter. Det innebär en ökad konkurrens, men varken Viktor Sundberg, Stina Wallström eller Emanuel Badehi Kullander tror att det blir ett problem.

– Frihandel bygger på att länder ska konkurrera med varandra, eller framför allt företag i länder som ska konkurrera med varandra så vi får fram bättre, mer ändamålsenliga och billiga produkter. För Sverige innebär det att vi får en möjlighet där vi är bäst, på samma sätt som amerikanska företag får konkurrera på de områden där de är bäst, säger Emanuel Badehi Kullander.

Om avtalet går igenom kommer världens största frihandelszon upprättas mellan EU och USA, och det kommer sätta press på företag i andra delar av världen. I förlängningen handlar det om att det kommer bli högre krav och standarder, säger Stina Wallström på Teknikföretagen. För henne är global regelförenkling och total frihandel målet, och hon ser TTIP som ett första steg på vägen.

– Vem hade för 20 år sedan trott att Tyskland och Italien skulle ha samma standarder för hälsa, miljö och säkerhet? Det var en omöjlighet då och nu är det en självklarhet. Jag tror att vi skulle kunna klara av det transatlantiskt också. Det gäller att passa på nu när vi har en stark global röst. Världsläget är skakigt och det är inte säkert att det är vi som sätter en global standard imorgon, säger Stina Wallström.

Hör inslaget på SR här