Samarbeten kring Hållbara chefer

Publicerad 12 oktober 2015

Teknikföretagen samverkar med Ledarna för att sprida kunskap och lyfta frågan om hållbara chefer på arbetsmarknaden och presenterar broschyren Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap.

I den har 20 chefer med bra förutsättningar intervjuats för att fånga in vilka aspekter som är avgörande för ett hållbart ledarskap och väl fungerande chefer. Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en checklista. Läs och låt dig inspireras! Och varför inte anmäla dig till frukostseminariet  den 23 oktober 2015 då Teknikföretagen och Ledarna gemensamt presenterar densamma.