Samarbete för att stärka Sverige - Teknikföretagens näringspolitiska program 2015

Publicerad 25 mars 2015

Sveriges välstånd bygger på en framgångsrik industri som kan konkurrera på världsmarknaden. Därför gäller det för Sverige att vara attraktivt för investeringar i industriell verksamhet. På så sätt kan teknikföretag fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och välfärd i Sverige.

Den globala konkurrensen ökar kraven på svenska teknikföretag. Det kräver ständig produktutveckling, konkurrenskraftiga tillverkningskostnader, att man är aktiv på nya marknader och förmåga att snabbt ställa om sin verksamhet när efterfrågan förändras.

Varken regeringen och riksdagen eller företagen har var och en för sig hela verktygslådan för att påverka svensk industris konkurrenskraft. Teknikföretag kan själva till exempel utveckla sina organisationer till att bli mer innovativa, delta i internationellt standardiseringsarbete, samverka med skolor, högskolor och universitet samt att tillsammans med fackliga parter förhandla fram konkurrenskraftiga löneavtal. Regeringen och riksdagen kan stifta lagar som rör anställningsskydd, besluta om skatter som direkt påverkar företag, teckna frihandelsavtal, bygga ut infrastrukturen och förbättra utbildningssystemet, för att nämna några viktiga exempel.

Teknikföretagen arbetar för:

Goda förutsättningar för företagande

 • Långsiktigt goda ekonomiska villkor
 • Enklare regelverk för företag
 • Fortsatt digitalisering för nya möjligheter

Konkurrenskraftig arbetsmarknad

 • Konkurrenskraftiga arbetskraftskostnader
 • Förändrade konfliktregler
 • Flexiblare anställningsformer
 • Underlätta för utländska medborgare att arbeta i Sverige

Investeringar i samhällets mjukvara – utbildning och forskning

 • En skola som ger utbildning i världsklass
 • Forskning som skapar samhällsnytta och konkurrenskraft
 • En utvecklad infrastruktur för innovationer
 •  Incitament för ökad samverkan mellan akademi och samhälle

Utveckling av en stor hemmamarknad

 • Frihandel
 • Mer innovationsupphandling inom offentlig verksamhet
 • Samlat arbete för exportfrämjande
 • Standardiserade affärsavtal
 • Hållbar utveckling med fokus på konkurrenskraft

Investeringar i samhällets hårdvara – energi och transporter

 • Ett robust och effektivt elsystem
 • Energieffektivisering genom ny teknik
 • Tillförlitliga och snabba transporter

Näringspolitiska programmet är en sammanfattning av den industristrategi – Industri, innovation och välstånd – En strategi för arbete och välfärd i Sverige – som Teknikföretagen arbetat fram och som är baserad på våra ställningstaganden i olika frågor samt de frågor som Svenskt Näringsliv driver för Teknikföretagens räkning.