Rör inte budgeten för Horizon 2020!

Publicerad 25 mars 2015 Kontaktperson: Peter Johansson

Teknikföretagen välkomnar EU-kommissionens förslag om att inrätta en fond för strategiska investeringar för att bland annat skapa tillväxt och jobbtillfällen. Det som däremot inte är bra är att kommissionen vill finansiera fonden med pengar vikta för forskningsprogrammet Horizon 2020.

Horizon 2020 har en viktig roll att fylla när det gäller att stimulera jobbskapande, hållbarhet och stärka Europas konkurrenskraft. Foto: Eva Lindblad

– Innovation är avgörande för tillväxt och välfärd i Europa. Därför vore det olyckligt att ta finansiering från väletablerade och väl fungerande program som genererar tillväxt och arbetstillfällen. Horizon 2020 har en viktig roll att fylla när det gäller att stimulera jobbskapande, hållbarhet och stärka Europas konkurrenskraft, säger Peter Johansson som ansvarar för forsknings- och innovationsfrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagen uppmanar EU-institutionerna att anta ett holistiskt perspektiv och lämna budgeten för Horizon 2020 orörd. Dessutom bör de projekt som ska finansieras genom den föreslagna fonden, the European Fund for Strategic Investments (EFSI), inkludera forskning och innovation kopplad till tillverkning och modernisering av infrastruktur.

– Det är bara på så sätt som smart, hållbar och inkluderande tillväxt kan skapas. Om Europa menar allvar med ambitionerna att uppnå dessa mål är forskning och innovation avgörande.