Regeringen vill vässa industrins digitaliseringsarbete

Publicerad 7 september 2015 Kontaktperson: Jonas Wallberg

Den digitala omställningen är en stor utmaning för svensk industri och förmågan att klara detta skifte kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft. Den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen i svensk industri skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och en effektivare produktion. Men med det följer även stora investeringskostnader och kompetensbehov.

 

Därför ger regeringen Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri. Syftet är att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova upp till 22 miljoner kronor.

- Digitaliseringen och automatiseringen skapar helt nya möjligheter i samhället. Tekniken kommer att ge oss tillgång till helt nya produkter och tjänster och också innebära genomgripande förändringar på arbetsmarknaden, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson i en kommentar.

- Det behövs därför en långsiktig strategi för kunna möta de omfattande utmaningar som digitaliseringen innebär. En sådan strategi behöver innehålla en stark och tydlig kraftsamling för digitalisering i svensk industri. Ett viktigt steg i den riktningen innebär regeringens beslut att satsa 22 miljoner kronor på att vässa industrins digitaliseringsarbete.

- Fokus för satsningen bör ligga på att både bygga ny kunskap inom digitalisering och att tillgängliggöra denna kunskap för företagen. Det är angeläget att särskilt stärka mindre företags möjligheter att tillgodogöra sig de senaste kunskaperna. Teknikföretagen ser därför behov av en digitaliseringssatsning som riktas mot industriföretag med målet att kraftigt förstärka företagens användning av digitala tekniker. En digitaliseringsplattform bör skapas kopplat till några av de strategiska innovationsprogram som redan  finns etablerade. Regeringens beslut om ytterligare resurser utgör här en bra start, avslutar han.

 

Mer om digitaliseringssatsningen kan ni läsa här