Regeringen skärper tillsyn mot illegala avfallstransporter

Publicerad 19 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Efter kritik från Riksrevisionen skärper regeringen nu tillsynen över gränsöverskridande transporter av farligt avfall och koncentrerar ansvaret på fem länsstyrelser. Teknikföretagen välkomnar insatsen.

– Att öka kontrollen av transport av farligt avfall är en viktig del av myndigheternas marknadskontroll och något vi efterfrågat sedan 2009, säger Elinor Kruse, projektledare för produktkrav och miljö, till Miljöaktuellt.

Läs hela artikeln från Miljöakuellt här och ta del av regeringens skrivelse här.