Öppet brev till näringsminister Damberg

Publicerad 10 april 2015 av Anna Weihe

Teknikföretagen vill se en förstärkt roll för industriforskningsinstituten i det svenska innovationssystemet. Därför har VD Åke Svensson skrivit ett öppet brev till Mikael Damberg.

Industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet Teknikföretagen vill gärna se att industriforskningsinstituten ges en än mer central roll i innovationssystemet då Sverige bygger framtidens industri. Fundamentet finns i de många konkurrenskraftiga företag och branscher som Sverige redan har. En strategi för att vidareutveckla deras förmågor och förstärka utveckling av nya företag och ny teknik där instituten är en väsentlig del är nödvändig.

Teknikföretagen vill gärna bidra till en utveckling i den riktningen och vill med detta dokument starta en sådan diskussion. Vi lyfter i bifogad promemoria fram och tydliggör institutens nyckelroll i ett väl fungerande innovationssystem. Vi ger några exempel på existerande områden där instituten idag är aktiva men också exempel på utökade verksamhetsområden där industriforskningsinstituten kan spela en förstärkt roll. De utökade verksamhetsområdena är helt beroende av en ambitions- och resursförstärkning för instituten.

Vi ser fram emot fortsatt dialog i dessa viktiga frågor!

Med vänlig hälsning

Teknikföretagen

Åke Svensson VD