Ödmjuk men framåtlutad

Publicerad 15 juni 2015 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Den globala konkurrensen ökar kraven på svenska teknikföretag. Möjligheterna är dock stora om branschen är ödmjuk och ändå framåtlutad, anser Teknikföretagens nye ordförande Johan Söderström.

Johan Söderström Foto: Doris Beling

ABB Sveriges vd Johan Söderström har suttit i Teknikföretagens styrelse sedan 2011 och som vice ordförande sedan 2012. Så han känner organisationen väl även om rollen är ny.

– Som ordförande kommer jag att bli mer inblandad i avtalsförhandlingarna. Det blir lärorikt och jag ser på det med ödmjukhet. Det är viktigt med överenskommelser som gör att vi kan bibehålla och stärka konkurrenskraften hos svenska teknikföretag kombinerat med bra förutsättningar för företagens medarbetare.

Vilka ser du som de viktigaste framtidsfrågorna för branschen?

– Globaliseringen fortsätter att vara viktig. Vad kommer att göras i Sverige och vad kommer att göras utomlands? Vad behövs för att små företag ska bli större och stora bolag ska stanna kvar? Här är den industristrategi som Teknikföretagen tagit fram en bra bas och det finns en bra dialog kring detta med nuvarande och tidigare regering. Men jag vill också se fler blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser från politiskt håll.

Hållbarhet är både en utmaning och en möjlighet.

– Här gäller det att företagen ligger ett steg före och gör arbetet helhjärtat och på riktigt och inte för att inte bli tagna på sängen. Om svenska teknikföretag kan bli riktigt duktiga på de här frågorna så skapar det ännu mer internationell konkurrenskraft. Därför att goda företag gör affärer med goda företag, säger Johan Söderström.

Digitaliseringen ger möjlighet att öka industrins konkurrenskraft genom nya smarta produkter och tjänster i kombination med effektiva produktionssätt. Men den innebär också en omdaning av många branscher.

– Återigen gäller det att vi ligger ett steg före och drar nytta av möjligheterna som digitaliseringen ger. Dessutom behövs fokuserade satsningar på utbildning, forskning och innovationer inom IKT, den teknik som gjort digitaliseringen möjlig.

Kompetensförsörjningen är kanske den största utmaningen

Kompetensförsörjningen är kanske den största utmaningen, inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen framöver då stora årskullar pensioneras och ska ersättas med betydligt mindre årgångar.

– Det gäller att få fler unga att upptäcka teknik och teknikindustrin och det görs många bra branschsatsningar som Teknikspanarna, Problemlösarna och Tekniksprånget. Men företag måste också ge ungdomar chansen att genom praktik, sommarjobb och exjobb prova se vilka spännande arbeten som finns.

Johan Söderström betonar vikten av att öppna dörrarna för de som ännu inte fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om kompetensförsörjning utan också om samhällsansvar och hållbarhet. Exempelvis är ABB Sverige med i satsningen ”Äntligen jobb” där varje företag förbinder sig att ta in minst 50 utrikesfödda akademiker som är arbetslösa eller jobbar med något annat än vad de utbildats till.

– Men vi och andra kan också göra mer. Tror vi behöver göra satsningar som ”Äntligen Jobb” för att sätta fingret på det och verkligen bli konkreta.

Möjligheterna för teknikbranschen framöver är stora om man är ödmjuk och ändå framåtlutad menar Johan Söderström.

– Vi behöver vara framåtlutade för vi vet att konkurrensen ökar något enormt.

Intervjun är hämtad ur vår tidning t:, läs den gärna här.