Ny moderniserad Guide för underleveransavtal

Publicerad 11 september 2015 Kontaktperson: Pia Ekelund-Thörn

Nu finns en moderniserad utgåva av Guide för underleveransavtal från 2005. Guiden vänder sig till alla som praktiskt arbetar med underleveransavtal. Revisionen tar bland annat hänsyn till nya standardavtal för teknikindustrin och att CSR (Corporate Social Responsibility) blivit allt vanligare i underleveransavtal.

Guiden behandlar flera viktiga frågor vid underleveranser som exempelvis leveransförsening, felansvar och ansvar för skada som produkten kan orsaka. Även ämnen som sekretessavtal och rätten till konstruktion, konkurrensfrågor och partnering samt den centrala frågan om leveransplanering, tas upp. Alla ämnen behandlas från såväl generell som konkret synvinkel.

Boken innehåller exempel på i stort sett fullständiga juridiska villkor vid avtal för serieleveranser och legobearbetning. Exemplen kommenteras utförligt punkt för punkt.

Författare till guiden är den juristgrupp inom den nordiska teknikindustrin som står bakom NL 09 och NLM 10. Guiden finns att köpa hos Lamanica Logistikservice,  http://industrilitteratur.jetshop.se/