Nedgång för leverantörer oroar

Publicerad 8 september 2015

Orderingången fortsätter sammantaget öka i oförändrad takt, men produktionen är fortsatt låg i Sverige. Skillnaderna är också stora mellan olika branscher. Transportmedelsindustrin visar fortsatt stark orderingång, maskiner går något bättre än tidigare samtidigt som metallvaruföretag och elteknik har en dämpad utveckling. Mest oroande är att leverantörsföretag rapporterar påtagligt svaga siffror. Detta enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Undersökningen omfattar uppgifter från 569 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 546 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 procent går på export.

Rapporten visar att orderingången för leverantörer till bilindustrin är svag, att maskinindustrins leverantörer minskar kraftigt på export och att vi även har en tillbakagång för leverantörer till de eltekniska branscherna. Enda undantaget är leverantörer till byggindustrin vilka har en förbättrad efterfrågan, men här enbart från den svenska hemmamarknaden.

 – Det finns positiva inslag som att orderingången fortfarande växer totalt sett och att utnyttjandet av produktionskapaciteten och efterfrågan på yrkesarbetare är något bättre än tidigare under året, men det är fortfarande på nivåer vi normalt ser i lågkonjunkturer. Att orderingången för leverantörerna överlag nu är mer nedåtriktad är därtill högst oroande, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.