Modern trygghet på arbetsmarknaden

Publicerad 30 juni 2015 Kontaktperson: Anna Lööf

Under ett seminarium som Almega arrangerade konstaterade Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, att dagens anställningsskydd och system för omställning inte fungerar bra. Han öppnade för partsdiskussioner om hur ett modernt anställningsskydd ska utformas och att ge politiken ett uppdrag att se över systemet för omställning.

Nils Karlsson, vd Ratio tog upp LO ekonomen Gösta Rehn definition av trygghet, att ha möjlighet att få ett nytt välbetalt jobb. Något som varit grunde för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Problemet som Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega, tog upp är att dagens anställningsskydd utformades för 60-talets arbetsmarknad, och inte längre fungerar för företagen och arbetstagarnas behov av omställning.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen avslutade med att utifrån den idag presenterade skriften, Sverige behöver ett modernt anställningsskydd, sammanfatta vilka problem arbetsmarknaden står inför och vilka frågor som måste hanteras:

- företagens behov av flexibilitet och konkurrenskraft ska tillgodoses

- ett reellt och förutsägbart skydd för anställda, som skapar möjlighet att byta jobb

- ett tydligt regelverk med förutsägbara konsekvenser

- företagens behov ska styra anställningsformer och kompetenskrav

- en enda överblickbar process för uppsägning oavsett skälen

- stimulera arbetsmarknaden till ökad dynamik och rörlighet

- underlätta för svaga grupper att ta sig in arbetsmarknaden