Många utmaningar för europeisk energiunion

Publicerad 25 mars 2015

Europeiska kommissionen har idag presenterat sin strategi för att uppnå en energiunion. Det är enligt kommissionen dags att fullborda Europas inre energimarknad, och strategin drar upp riktlinjerna för detta. Teknikföretagen ser positivt på målet att skapa en gemensam marknad, där el och energi ses som ytterligare en fri rörlighet och där en fungerande marknad kan bidra till ökad effektivitet och konkurrenskraft.

För att lyckas med målet finns stora utvecklingsbehov avseende både teknik, tjänster och marknader, och en redan välkänd utmaning är att få till en bättre spridning av befintlig teknik. Särskilt när det kommer till målen om ökad energieffektivitet. Foto: Eva Lindblad

– Men utmaningen är enorm. Det handlar om en ökad samordning mellan medlemsstaterna både vad gäller slutkundsmarknader, tekniska detaljer, elhandel, energipolitik och riktlinjer för subventioner, samt fysisk sammankoppling av ländernas elsystem. Vi är inte där än på länge, och arbetet med att nå i mål kommer att bli krävande. Och vad man än gör måste åtgärderna också leda till en ökad konkurrenskraft, säger Pär Hermerén som arbetar med energifrågor på Teknikföretagen.

För att lyckas med målet finns stora utvecklingsbehov avseende både teknik, tjänster och marknader, och en redan välkänd utmaning är att få till en bättre spridning av befintlig teknik. Särskilt när det kommer till målen om ökad energieffektivitet.