Lyhördhet och långsiktighet är viktigt

Publicerad 21 maj 2015 Kontaktperson: Jennie Cato

Företag och näringslivsrepresentanter måste vara integrerade i och utgöra en naturlig del av teamet, skriver Teknikföretagen på DN Debatt.

Det svenska främjarsystemet är svårgenomträngligt och komplext, med flera huvudmän, styrande organ och genomförare på olika nivåer, inte minst regionalt. Därför välkomnar Teknikföretagen regeringens ansats i att formera ett Team Sweden (som presenterades på DN Debatt 20/5) som ska samla ihop den fragmenterade karta av myndigheter, bolag och verk som alla på olika sätt arbetar med att stödja svenska företag som vill ut på export.

Nya samverkansformer bör också sökas med de många främjarverksamheterna i den privata sektorn. Sammantaget bör ambitionen vara att skapa en tydligare och mer sammanhållen främjarorganisation som på ett professionellt sätt kan kommuniceras till företagen.

Många offentliga aktörer erbjuder stöd och insatser och det är svårt att skapa överblick. Det tillkommer ständigt nya riktade, eller tidsbegränsade uppdrag som gör det än svårare att navigera i stöddjungeln. Den här kritiken har framförts under lång tid och är den i särklass vanligaste uppfattningen om främjandet som företagen ger uttryck för.

Teknikföretagen har tidigare påpekat vikten av att ett affärsperspektiv genomsyrar alla delar av regeringen. Det officiella Sverige spelar en stor roll som stöd i den svenska exporten. En viktig uppgift är ett starkt och tydligt varumärkesbyggande och tung marknadsföring av ”Aktiebolaget Sverige” i internationella sammanhang. Vi anser att det bör genomsyra både utlandsmyndigheternas verksamhet, de nationella myndigheternas internationella engagemang samt högnivådeltagande internationellt.

Därför är det glädjande att ett affärsnytteperspektiv nu ska genomsyra hela regeringen så att handelsfrämjandet blir en naturlig del för alla ministrar och regeringsföreträdare.

Det statliga exportfrämjandet bör vara efterfrågestyrt och långsiktigt. Det vi nu efterfrågar i regeringens ansats är kopplingen mellan det nya ”Team Sweden” och industrin. Företag och näringslivsrepresentanter måste vara integrerade i och utgöra en naturlig del av teamet. Vi tycker därför det vore önskvärt att man från regeringens sida inrättar permanenta referensgrupper och dialoger på olika nivåer med industri- och näringslivsföreträdare i och under exportstrategins genomförande.

En industri med ännu bättre förutsättningar att exportera, kan fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för Sverige.

 

Jennie Cato, ansvarig handelsfrämjande Teknikföretagen

Länk till artikeln hittar du här