Löften och önskningar kring Teknikcollege

Publicerad 1 juli 2015

-Det Teknikcollege gör är djupt imponerande , viktigt och inspirerar regeringen till att gå vidare. Det sade statssekreterare Roger Mörtvik vid Teknikcollege seminarium i Almedalen på onsdagen. Vidare lovade Roger Mörtvik att yrkesvuxutbildningen ska permanentas och utbyggd.

Roger Mörtvik förklarade att TC kan stå som modell även för andra yrkesutbildningar där teori, praktik och samverkan med företag ger bra utbildningar som leder till jobb.

Hur svensk industri ska få tillräckligt många medarbetare med rätt och bra utbildning, är en sedan länge viktig konkurrensutmaning. Under många år har andelen elever som efter grundskolan sökt sig till industrirelevanta utbildningar minskat samtidigt som antalet yrkeslärare gjort detsamma. För att komma till rätta med detta inrättades därför Teknikcollege som erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag. Bakom TC står bl.a. Teknikföretagen tillsammans med övriga parter inom industrin.                                                                                                     
Från näringslivet är man emellertid orolig för att läraryrket i allmänhet och kanske yrkesläraryrket i synnerhet har så låg status. Därför är det viktigt att man från politiskt håll resurssätter bättre.