Lärare inspirerades i teknik

Publicerad 12 oktober 2015

Emma Sabels syfte är att stötta tekniklärarna och stärka teknikundervisningen i grundskolan. Nyligen inspirerade hon ett gäng lärare i Hultsfreds kommun. Vimmerby tidning följde med.  Läs deras reportage från besöket nedan:                                                                                - Jag är övertygad om, att får eleverna rolig teknikundervisning, leder det till att allt fler väljer utbildningar inom teknik på gymnasiet.

- Vid besöket på Lindblomskolan lät Emma Sabel lärarna placera ut olika saker i tidsordning, utifrån hur länge de funnits. Nycklar först, följt av glasögon, blyertspenna, cykel och blixtlås.

Emma Sabel är projektledare på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och jobbar särskilt med frågan industrins kompetensförsörjning.

Hon blir orolig av Skolverkets rapport, som visar att teknikämnet har en undanskymd plats i svenska skolor och att kvalitén behöver förbättras.

Intresset sjunker Undervisningen är inte tillräckligt relevant för eleverna och intresset för teknikämnet sjunker. Särskilt flickors, rapporterar Skolverket.

- Det är oroväckande eftersom det finns ett otroligt stort behov av unga, teknikutbildade i svenska företag, säger Emma Sabel och berättar om den verkliga framtiden:

- Om 15 år kommer det saknas 100 000 teknikutbildade, hälften av dem ingenjörer. Vi vill fylla det kompetensbehov som finns och möter därför landets mellanstadieelever genom projektet Teknikspanarna som drivits sedan 2004. Det innehåller aktiviteter som stimulerar elevernas naturliga nyfikenhet för teknik, samtidigt som lärarna stöttas i sin undervisning.

Under rikssnittet Inom ramen för Teknikspanarna reser Emma Sabel runt i landet och håller teknikworkshops och i onsdags besökte hon Lindblomskolan, dit lärare från Silverdalen och Målilla också sökt sig. - Jag kan ju nämna det att i Hultsfreds kommun var sjätteklassarnas genomsnittsliga betygspoäng något under rikssnittet 2014. 12,2 poäng jämfört med rikets 12,8.

Öronmärkta timmar Skolverkets kartläggning visar också att det skiljer väldigt mycket i landet, hur mycket tid skolorna lägger på teknik.

- Det finns låg- och mellanstadier som har noll timmar. Det i en tid när teknikkunskaperna är viktigare än någonsin, säger Emma Sabel. Nästan alla yrken innehåller teknik, exempelvis sjukvården. Det tänker man kanske inte alltid på.

- Idag klumpas teknikundervisningen ihop med alla NO-ämnen som tillsammans får 800 skoltimmar. Det vi vill är att teknik får 200 öronmärkta timmar.