Krafttag för teknikämnet på europeisk nivå

Publicerad 21 januari 2015 Senast uppdaterad 12 februari 2015

Intresset för teknik, naturvetenskap och matte har minskat bland barn i Europa. Av denna anledning startade EU-kommissionen projektet Scientix för snart sex år sedan. Teknikföretagen är nationell partner till Scientix i Sverige och jobbar för att fler ska få upp ögonen för projektet.

Scientix fokuserar på ”STEM”, det vill säga ”Science, Technology, Engineering and Mathematics”. Syftet med Scientix är att samordna insatserna som görs för dessa ämnen på europeisk nivå. Bland annat kan lärare från hela Europa ladda upp lektionsförslag på Scientix webbplats som andra lärare fritt kan låna och inspireras av. Scientix anordnar även konferenser, workshops och kurser för lärare.

– Teknikföretagen är den nationella partnern till Scientix i Sverige. Vi är med och driver projektet framåt samt informerar lärare i Sverige om hur de kan använda resurserna inom Scientix för att utveckla sin undervisning, säger Tobias Eriksson som är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

Scientix nationella partners träffas med jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter om arbetet med att lyfta STEM-ämnena. I mitten av januari sågs man i Aten för att diskutera vilka insatser som ska göras under 2015. De flesta som är involverade i Scientix kommer från respektive lands motsvarighet till Skolverket. Tobias Eriksson sticker ut i gänget eftersom han representerar en arbetsgivarorganisation.

– Teknikföretagen är värdefulla för Scientix eftersom vi för industrins talan och kan ta upp goda exempel som rör samverkan mellan skola och arbetsliv. Många andra europeiska länder har inte samma fokus på det som vi har i Sverige. Teknikföretagen har också en unik erfarenhet av hur skolans användning av industrin kan öka kunskaperna och intresset för STEM-ämnena. Detta tack vare de många år av ihärdigt arbete med egna satsningar inom området, som till exempel Teknikspanarna, säger Tobias Eriksson.

För frågor om Scientix, kontakta tobias.eriksson@teknikforetagen.se eller besök Scientix webbplats.