Kompetensförsörjning allas ansvar

Publicerad 17 september 2015 Kontaktperson: Anna Lööf

För att svenska företag ska kunna växa och bidra till vårt gemensamma välstånd behövs människor med rätt kvalifikationer.  Det skriver VD Åke Svensson tillsammans med bl.a. Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyftsminister i Skånska Dagbladet.

I dag har vi en situation på arbetsmarknaden där 400 000 människor går utan arbete samtidigt som var femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att det saknas människor med rätt kompetens.

Gymnasieskolans yrkesprogram är centrala för att försörja såväl företag som välfärdens verksamheter med den kompetens som efterfrågas. Under lång tid, och inte bara i Sverige, har yrkesprogrammen drabbats av ett vikande intresse bland de som söker till gymnasieskolan. Förra året var det bara 26 procent av eleverna som påbörjade ett yrkesprogram, att jämföra med 35 procent 2008.

En nyckel för att få kompetensförsörjningen att fungera är att företag och fackliga organisationer engagerar sig i vilka utbildningar som ska erbjudas, vilket innehåll dessa ska ha och om att aktivt skapa intresse för att få unga att välja dessa utbildningar. Det var en sådan insikt som gjorde att industrins parter för tio år sedan tog initiativ till Teknikcollege.

 

Det är även viktigt att ändra sådant som har en negativ inverkan på elevers intresse för yrkesprogrammen. När gymnasieskolan reformerades 2011 ändrades yrkesprogrammen så att till exempel industritekniska programmet och el- och energiprogrammet inte med automatik ger grundläggande behörighet. Bland andra Skolverket har lyft fram detta som en orsak till att elever väljer bort dessa utbildningar. Elever som tror att de senare i livet kommer att vilja gå vidare till högre studier riskerar uppleva sådana program som en återvändsgränd.

En tydlig signal från parterna inom industrin är att det svenska utbildningssystemet behöver innehålla fler möjligheter till utbildning i vuxen ålder. Det måste vara möjligt att både vidareutbilda sig och byta karriär även under yrkeslivet. Regeringen delar denna uppfattning och investerar i ett nytt kunskapslyft, med bland annat fler platser på yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen (yrkesvux) och längre fram även på yrkeshögskolan.

Svenska företag och svensk ekonomi kan bara konkurrera internationellt genom att leverera de bästa varorna och tjänsterna. För att det ska lyckas även i framtiden behövs ett förtroendefullt, gemensamt, ansvar för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Anders Ferbe Ordförande IF Metall

Åke Svensson Vd Teknikföretagen

Lena Emilsson Riksdagsledamot (S) Eslöv