Kommentar till facken inom industrins avtalskrav

Publicerad 2 november 2015 Kontaktperson: Anna Weihe

- Det är inte sant, som Facken inom industrin påstår, att vår konkurrenskraft har förbättrats. Det säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Svensk exportindustri befinner sig i en bekymmersam utveckling. Sedan 2008 har svenska arbetskraftskostnaderna ökat väsentligt mer än i omvärlden och ligger nu 11 procent över Euroområdet samtidigt som 70 000 människor bara inom teknikindustrin har förlorat sina arbeten.

I den gemensamma utvärdering som gjordes efter förra avtalsrörelsen konstaterades att reallönerna hade ökat väsentligt mer än parterna avsett. I kombination med låg tillväxt, lägre produktivitet, svagare investeringar och höga arbetskraftskostnader kan vi konstatera att konkurrenskraften för svensk exportindustri försämrats. Det är inte sant, som Facken inom industrin påstår, att vår konkurrenskraft har förbättrats.

Det är nu avgörande att vi kraftigt växlar ned kostnadsutvecklingen och förbättrar den svenska industrins konkurrensläge. Vi kan inte fortsätta nedåt på ett sluttande plan utan vi måste gemensamt vända utvecklingen så att konkurrenskraften förbättras. Vi måste skapa förutsättningar för att den svenska industrin utvecklas.