Gör det billigare att anställa - inte tvärtom

Publicerad 21 september 2015 Kontaktperson: Anna Weihe

Regeringen har nu presenterat sin budget för 2016. Vd Åke Svensson tycker att regeringen borde satsa på åtgärder som gör det billigare att anställa och på åtgärder som gör att vi kan konkurrera på världsmarknaden.

- 30 miljarder i ökade kostnader som i slutänden ska betalas av exporten. Att höja skatten på arbete och göra det dyrare att anställa unga och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden motverkar dessutom målet att nå Europas lägsta arbetslöshet. Det säger Teknikföretagens vd Åke Svensson i en kommentar till regeringens budget.

- Regeringen borde istället skynda på arbetet med energiförsörjningen och transportsystemet så att företagens möjligheter att konkurrera på världsmarknaden stärks. Och göra det enklare och billigare att anställa – inte tvärtom.