Innovativa företag i världsklass

Publicerad 29 juni 2015

Vi har låtit ekonomen och författaren Monica Renstig intervjua 13 nya innovativa företag, som alla vunnit pris på den så kallade 33-listan, för att få deras bild av vad som krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att fortsätta växa och investera i. De pekar på:

  • En vildvuxen flora av alltför många offentliga aktörer, som alla vill främja företagande. Det är inte effektiv hantering av varken samhällets eller entreprenörernas resurser.
  • Den ständiga kapitaljakten, från såväl offentliga aktörer som internationellt riskkapital, tar mycket tid från det som istället kunnat ägnas försäljning.
  • Vad de innovativa företagen främst har behov av är en referenskund i Sverige och här skulle staten och andra offentliga aktörer kunna spela en betydligt aktivare roll som beställare. Trots stor politisk vilja till innovationsupphandlingar under det senaste decenniet är de fortfarande sällsynta.

Vi kan inte ta för givet att våra innovativa företag fortsätter att utveckla forskning och produktion i Sverige i en värld med tuff konkurrens. Innovativa företag sneglar ständigt på andra tillväxtmiljöer, som Silicon Valley, där marknaden är så mycket större och dit talanger lockas från hela världen. Därför måste Sverige fortsatt erbjuda kreativa individer och företag en miljö som gör att de vill investera och växa i Sverige. Så kan dessa företag fortsätta berika Sverige med nytänkande och kreativa lösningar, tillväxt, arbetstillfällen, skatteinkomster och välstånd.