Inhyrning behövs för att hantera förändringar i efterfrågan

Publicerad 3 december 2015 Kontaktperson: Robert Tenselius

Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt konkurrensutsatta teknikföretag. Inhyrning av personal är ett viktigt verktyg för att hantera dessa svängningar och för att få tag i ”rätt” kompetens. Detta enligt en ny rapport från Teknikföretagen.Drygt 17 000 personer i teknikföretag är inhyrda från bemanningsföretag. Det motsvarar 5,6 procent av de egna anställda. Därtill hyrs närmare 13 000 personer in från konsultföretag (motsvarar 4,2 procent av de anställda). Totalt sett är antalet inhyrda i teknikbranschen närmare 30 000 personer. Uppgifterna avser 2015 och undersökningen gjordes strax före semesterperioden.

Jämfört med läget ett år tidigare har inhyrning från bemanningsföretag legat kvar på en mer konstant nivå, medan inhyrning från konsultföretag minskat något.

- Möjligheten att hyra in personal är avgörande för företagens möjlighet att hålla uppe produktionsvolymer och bedriva konkurrenskraftig verksamhet i Sverige. En inskränkt möjlighet skulle leda både till utlandsflytt och ökad outsourcing. Det säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten.

Skälen till inhyrningen varierar beroende på om det är arbetare eller tjänstemän som anlitas. På arbetarsidan handlar inhyrning om att företagen behöver snabb omställningsförmåga i samband med variationer i efterfrågan. Inhyrning av teknikkonsulter och tekniska specialister sker främst av kompetensskäl samt inom tidsbestämda projekt.

Undersökningen som presenteras i rapporten är en uppföljning av tidigare studier från 2006, 2009, 2011 och 2013.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-560 14 86
Anders Rune, chefsekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01