”Industriavtalen måste ligga klart under en procent per år”

Publicerad 9 december 2015

Fackens krav orealistiska. Löneökningar runt 3 procent är inte möjliga. Industriföretagens lönekostnader har under flera år ökat snabbare i Sverige än i de flesta av våra viktigaste konkurrentländer. Det krävs nu en lång period av återhållsamma löneökningar för att konkurrenskraften ska kunna förbättras, skriver industrins arbetsgivare på dagens DN debatt.

Anders Weihe, Åke Svensson och Anders Rune.

Arbetsmarknadens parter samlas åter för avtalsrörelse, som för Sverige, ett litet exportberoende industriland i Europas utkant är avgörande för jobb, tillväxt och välstånd.

Sveriges ekonomiska framsteg och välfärdsutveckling är starkt beroende av en konkurrenskraftig industri. Tar man hänsyn till direkt och indirekt sysselsättning svarar industrin i dag för uppemot en miljon jobb. Det tekniska kunnandet och innovationskraften i svensk industri har bidragit till lösningar på många samhällsutmaningar och till det ständigt ökande materiella välståndet. Sverige är ett av de länder i världen som exporterar mest i förhållande till landets totala ekonomi. Exportintäkterna motsvarar i dag omkring halva Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

Läs hela inlägget här.