Industri, innovation och välstånd – en strategi för arbete och välfärd i Sverige

Publicerad 25 mars 2015

Sverige behöver en industristrategi och regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp om de faktorer som påverkar att industriföretag startar, växer och stannar i Sverige.

Samarbete är en nyckelfaktor för att stärka Sveriges position som ett hållbart och framgångsrikt industriland. Foto: Eva Lindblad

Teknikföretagens förslag till strategi syftar till att utifrån ett helhetsperspektiv presentera åtgärder som företag, regering och riksdag bör vidta för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen.

– Med förslagen vill vi bjuda in till samtal om hur vi i Sverige tillsammans kan utveckla förutsättningarna för industrin i Sverige. Åtgärder behövs för att industrin ska fortsätta vara en jobbskapare som utvecklar samhället och är med och löser samhällsutmaningar samt skapar välstånd, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

Sverige behöver föra en aktiv näringspolitik med höga ambitioner där regering och riksdag samt företag på olika sätt bidrar.

– Samarbete är en nyckelfaktor för att stärka Sveriges position som ett hållbart och framgångsrikt industriland. Den nationella industristrategi som vi ser framför oss är ett resultat av samverkan mellan regeringen, teknikföretag och övrig industri, akademi och offentlig sektor. Teknikföretagens industristrategi är ett sätt att lägga grund för denna samverkan, säger Åke Svensson.

Industrin kan med goda förutsättningar växa och skapa arbetstillfällen i olika delar av landet. Svenskt miljökunnande och svensk teknik kan dessutom bidra till att lösa globala samhällsutmaningar. Globalisering och frihandel blir då fördelar för industriföretag i Sverige. Därmed kan industrin fortsätta att bidra till tillväxt och välfärd.