I år infaller nationaldagen på en lördag - vad gäller?

Publicerad 2 april 2015 av Anna Weihe

Sedan annandag pingst blev vardag och nationaldagen gjordes till helgdag uppkom från våra fackliga motparter frågan om kompensation.

Foto: Eva Lindblad

Mer arbetstid läggs nämligen ut de år nationaldagen infaller en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst, som ju alltid är en måndag, var helgdag. Teknikarbetsgivarna träffade i samband med 2007 års avtalsrörelse en överenskommelse med IF Metall, Sif (Unionen), Sveriges Ingenjörer och Ledarna att hantera frågan på följande sätt:

De lokala parterna ska de år nationaldagen infaller en lördag eller söndag undersöka om det innebär att mer ordinarie arbetstid faktiskt lagts ut i jämförelse med då annandag pingst var helgdag. Om en sådan beräkning leder till att ytterligare ordinarie arbetstid finns tillgänglig ska de lokala parterna träffa överenskommelse om kompensation.

En sådan beräkning kan medföra ett relativt omfattande arbete. Ett alternativ till sådana beräkningar är därför att de lokala parterna slutligt reglerar frågan genom att årligen föra 2,22 timmar (133 minuter) till berörda arbetstagares tidbank. Om de lokala parterna inte kan enas ska slutlig reglering ske på detta sätt. Teknikarbetsgivarna är överens med IF Metall, Sif (Unionen) och Sveriges Ingenjörer att en reglering som görs på detta sätt är slutlig. Frågan om kompensation är därmed avförd och kan inte återupptas.