Hur kan vi tillsammans arbeta för att få världens bästa skola?

Publicerad 30 juni 2015 av Karin Fjell Hager Kontaktperson: Li Ljungberg

Grundskolan är första steget till all framgångsrik kompetensförsörjning. Bristerna i svensk skola är tydliga. Socioekonomisk bakgrund och kön blir alltmer avgörande för resultaten och lärarbristen i teknik och naturvetenskap är stor. Hur kan vi tillsammans arbeta för att få världens bästa skola?

Det var frågan när Teknikföretagen, Grafiska Företagen och Teach for Sweden arrangerade seminarium under Almedalsveckan i Visby. Det samstämmiga svaret från deltagarna var att det främst är en lärarfråga.

- Det finns ett gigantiskt gap mellan hur många lärare som utexamineras idag och det antal som vi kommer att behöva. Om fem år kommer det att saknas 16 000 behöriga lärare i naturvetenskap och teknik, konstaterade Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

- Teknikföretag behöver den här kompetensen för att kunna konkurrera på en global marknad. Men det är inte bara våra medlemsföretag som behöver den här kompetensen, den efterfrågas också inom andra delar av arbetsmarknaden.

Teknikämnet eftersatt i grundskolan. Paneldeltagarna överens om att ngt måste göras. Höja status, läöner, gå mellan läraryrket och andra yrken. Finns inte tillräckligt med resurser.

Från politiskt håll medverkade Lena Hallengren (s) och Erik Bengtzboe (m), båda från riksdagens utbildningsutskott. De, liksom övriga paneldeltagare, var överens om att något måste göras för att komma tillrätta med lärarbristen. Förslag på åtgärder som nämndes var höjd status och lön, fler alternativa vägar in i läraryrket och större möjligheter för lärarutbildade att röra sig mellan yrken. Erik Bengtzboe poängterade att vi behöver stärka arbetskraftsinvandringen för att klara av behovet, annars blir det huggsexa mellan olika delar av arbetsmarknaden som kämpar om samma kompetens.