Hela AF-systemet måste göras om i grunden

Publicerad 12 februari 2015 av Anders Weihe

”Myndighetens uppdrag måste göras tydligare. Arbetsgivarna använder AF vid rekrytering i allt mindre omfattning. Regeringens ambitioner om att utveckla AF till en 'matchningsspecialist' är att likna vid inget annat än resursslöseri”, skriver Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe på SVT Opinion.

Fokus måste ligga på att öka effektiviteten genom att öppna upp för konkurrens.Foto: Eva Lindblad

”Det är tufft, men här får man i alla fall hjälp” berättar Ingemar Flaxhage, nyligen uppsagd truckförare vid Götaverken, om sin erfarenhet av omställningsaktören Aventus. 

Han får i dagsläget stöd genom det av Svenskt Näringsliv och LO partsägda TSL-systemet, som tar en allt större roll i omställningsarbetet på svensk arbetsmarknad.

Samtidigt är han mycket kritisk till Arbetsförmedlingen, något som tydligt åsyftas i hans kommentar. Och han är inte ensam. Missnöjet bland arbetssökande är utbrett. Arbetsgivarna å sin sida använder AF vid rekrytering i allt mindre omfattning.

Företagen vittnar om överbyråkratiska processer, dålig leverans och långa ledtider. Även den breda allmänheten har sedan länge gett upp om AF.

I dagsläget har endast elva procent av svenska folket förtroende för myndighetens arbete, en halvering på tio år enligt TNS SIFO.

När ett system fungerar så pass dåligt drabbar det enskilda individer och företag, men det är också enormt kostnadsdrivande. Årligen ansvarar AF för cirka 70 miljarder kronor. Endast myndighetens kostnader för personal och lokaler uppgår till cirka sju miljarder kronor.

Miljardrullningen får tydliga konsekvenser. Företagen betalar i dagsläget tre gånger för rekryteringsprocesserna. För det första via skattsedeln, som finansierar den offentligt finansierade arbetsförmedlingen.

Det ger oftast ett magert resultat, vilket avspeglas i statistiken när arbetssökande får uppge hur de hittar ett nytt jobb (drygt 10 procent går genom ”platsbanken”).

För det andra har de privata arbetsgivarna avsatt miljardbelopp till omställningssystem som TSL under de senaste åren. Likt Ingemar fick över 40 000 korttidsarbetslösa matchningsstöd på vägen mot ett nytt jobb under 2013.

För det tredje betalar årligen näringslivet miljarder kronor till rekryterings- och bemanningslösningar, eftersom de vet att AF inte kan leverera den kompetens som efterfrågas.

Bemanningsföretagen har helt andra företagskontakter och förståelse för näringslivets behov, än vad AF kan erbjuda.

Det är givetvis bra att dessa professionella aktörer tar allt mer plats, men det väcker frågor om den offentligt finansierade förmedlingens relevans och vad vi får för våra skattepengar.

Så här kan det inte fortgå. Myndighetens uppdrag måste göras tydligare. Regeringens ambitioner om att utveckla AF till en ”matchningsspecialist” är att likna vid inget annat än resursslöseri.

Det skulle gå åt enormt mycket tid och pengar på att försöka bygga om en havererad verksamhet från grunden.

Fokus måste ligga på att öka effektiviteten genom att öppna upp för konkurrens, där AFs framtida uppdrag bör avgränsas till att dels erbjuda kompletterande arbetsmarknadsutbildningar och dels utöva tillsyn och kvalitetssäkring över de privata aktörer som tillåts sköta själva förmedlingsuppdraget.

Idag förväntas riksdagen besluta att regeringen före den 15 april ska återuppta utredningen om förmedlingens framtid.

Vi som företrädare för den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin förutsätter att utredningen vänder på alla stenar och återkommer med förslag som förändrar AF-systemet i grunden.

Det måste göras om i grunden.

Effektiv omställning och förmedling är nödvändigt för anställda och företag i teknikbranschen som måste kunna anpassa sig till den globala ekonomins svängningar.