Handelsavtal mellan EU och USA – hot eller möjlighet?

Publicerad 3 juli 2015 av Karin Fjell Hager

Handelsavtalet mellan EU och USA är en möjlighet. Det var majoriteten av paneldeltagarna på Teknikföretagens och Svensk Handels TTIP-seminarium överens om. En möjlighet att stärka Sveriges export och skapa nya jobb.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Foto: Erik Thor

- Hundratusentals svenska jobb är beroende av export till USA. Hotet är om avtalet inte blir av, konstaterade EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Teknikföretagens vd Åke Svensson var inne på samma linje. Majoriteten av Teknikföretagens medlemsföretag exporterar merparten av sina produkter eller tjänster. De är alltså helt beroende av en global marknad. Med ett handelsavtal kan fler exportera mer. Särskilt viktigt är avtalet för de små och medelstora företagen. Idag avstår många SME-företag från att handla med USA därför att de inte har råd och resurser att ta sig in på den amerikanska marknaden.

- TTIP kan vara en förebild för andra handelsavtal. Hotet är om avtalet blir urvattnat.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel sade att ett handelsavtal bara är positivt för deras medlemmar.

- Idag är tullar ett jättebekymmer för våra företag. Vi vill ha lika regler så att vi kan konkurrera på lika villkor.

Att konkurrens är bra för företagen betonade också Åke Svensson.

- Vi kan inte skydda svensk industri mot omvärlden genom att sätta upp skyddstullar. Då blir industrin allt mindre framåtriktad och kommer inte att kunna konkurrera globalt. Jag är optimist! Jag tror att svensk teknikindustri har stora möjligheter att ligga i framkant och slå konkurrenterna.

En som dock inte var lika optimistisk var Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Hon hävdade att TTIP enbart är ett hot och att för tillväxten är klimatförhandlingarna betydligt viktigare än ett handelsavtal.

Se filmat sammandrag av seminariet här.