Fortsatt begränsad tillväxt i industrin

Publicerad 11 november 2015

Efterfrågan i Europa förbättras något, men för teknikindustrin sammantaget blir tillväxten fortsatt begränsad. Tack vare en förväntat fortsatt framgångsrik bilindustri räknar ändå Teknikföretagen med en tillväxt på 2,5 procent för teknikindustrin i Sverige nästa år.

Bakom Teknikföretagens prognos finns en förväntad ökning i bilindustrin på över 10 procent. I övriga branscher är utsikterna mer negativa. Bilindustrin är också enda delbransch som ökat antalet anställda. Alla andra har minskat och för teknikindustrin sammantaget väntas årets nedgång med en procent följas av en mindre nedgång med 0,5 procent 2016.

För industrin är det marknaderna i Västeuropa som betyder mest och här väntas teknikproduktionen variera mellan noll exempelvis i Storbritannien och Finland och två procent i Tyskland, Frankrike och Italien. I Norge, det land som vid sidan av Tyskland är den enskilt största mottagaren av svensk teknikexport, väntas en nedgång för teknikproduktionen på hela fem procent 2016. 

Går vi utanför Europa blir därtill efterfrågan i stora länder som Kina fortsatt dämpad och i Brasilien och Ryssland råder recession efter stora nedgångar i produktionen de senaste två åren. USA har länge agerat draglok och en viss dämpning är här att räkna med.

- Sammantaget väntas den globala tillväxten för teknikindustrin begränsas till 2,5  – 3,0 procent i år och nästa år. Siffror som är klart lägre än den tillväxt vi tidigare vant oss vid, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70