Forsknings- och innovationssamarbete med Indien kring mikronät

Publicerad 24 april 2015

Hur kan små och medelstora företag bättre testa och utveckla sin teknik och sina lösningar i internationella samarbetsprojekt? Det håller  Energimyndigheten i samarbete med Teknikföretagen tillsammans på att undersöka genom ett forsknings- och innovationssamarbete med Indien kring mikronät som förutsättning för ökad användning av förnybar energi.

I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka och energifrågan är i högsta grad global.

Det övergripande syftet med samarbetsprojektet är att testa system och lösningar som är aktuella då man med dagens teknik och kunskap ska bygga upp kraftförsörjning från grunden. Fokus ska ligga på off-grid-lösningar i isolerade områden, med särskilt tonvikt på isolerade öar.

Samarbetet riktar sig främst till små- och medelstora företag som vill testa ny teknik och lösningar i ett systemperspektiv och i ett internationellt sammanhang- och därmed också snabbare få ut nya idéer och teknik på en global marknad.

- Det här är ett mycket spännande område där vi bara har sett starten på en global marknad. Dessutom kan teknik och tjänster också få ökad betydelse i både Sverige och Europa framöver, när elsystemen förändras, säger Pär Hermerén, projektledare på Teknikföretagen.

 Med anledning av detta så anordnas ett seminarium. Mer information, samt anmälningsformulär till seminariet hittar du här