En rättvisare bild av industrin

Publicerad 28 september 2015 Senast uppdaterad 29 september 2015

En rättvisare bild av industrin är en ny rapport framtagen i ett samarbete mellan chefekonomerna på Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. I rapporten analyseras industrins utveckling på ett nytt sätt som ger en mer rättvisande och heltäckande bild av industrins betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning. De fem författarna har följande kommentarer;

- Av industrins leverantörer i Sverige arbetar hela 64 procent med att producera tjänster, säger Lena Hagman chefekonom på Almega. Den vanliga uppdelningen av industrins produktion, där dess tjänsteproduktion inte finns med, är helt missvisande, särskilt i dag då industrin i mycket högre grad än tidigare bygger på tjänsteproduktion, hävdar Lena Hagman chefekonom på Almega.

- Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för att industrin i bred bemärkelse ska ha fortsatta framgångar. Vi ser att utbildningsnivån bland de anställda ökar över tid vilket indikerar både att de befintliga jobben förändras och att i de nya jobb som växer fram har kraven på hög kompetens ökat, säger Erica Sjölander, utredningschef på IF Metall.

- Företagandet blir allt mer internationaliserat och integrerat över nationsgränserna. Detta avspeglas också i att importen av insatsvaror och insatstjänster ökar, att leverantörsstrukturerna förändras snabbt men framför allt i att konkurrensen blir allt tuffare, säger Lars Jagrén Unionens chefekonom.

- Det är ingenjörernas idékraft som skapar världsledande innovationer i företagen. Redan något år efter marknadsintroduktion svarar de nya produkterna för 25 procent eller mer av omsättningen säger Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer.

- Industrin i Sverige förändras i snabb takt, en utveckling det länge varit svårt att beskriva på ett tillräckligt rättvisande sätt. Den djupare och bredare analys som görs i rapporten hoppas jag bidrar till ökad förståelse för industrins verkliga betydelse, avslutar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Ytterligare kommentarer kontakta; Lena Hagman, Chefekonom Almega tel 076 108 82 51 Erica Sjölander, Utredningschef IF Metall tel 070 696 41 96 Staffan Bjurulf, Näringslivsexpert Sveriges Ingenjörer tel 073 360 61 78 Anders Rune, Chefekonom Teknikföretagen tel 070 585 53 01 Lars Jagrén, Chefekonom Unionen tel 072 568 54 35